Binomo-da demo hasaby nädip açmaly
Gollanmalar

Binomo-da demo hasaby nädip açmaly

“Binomo Demo” hasaby, hakyky bazar şertlerine esaslanýan hakyky söwda gurşawyny ýakynlaşdyrmak üçin döredildi. Demo söwda gurşawynyň mümkin boldugyça göni söwda gurşawyny görkezmelidigi, dogruçyllyk - açyklyk - aç-açanlyk esasy gymmatlyklarymyza doly laýyk gelýär we hakyky bazarda söwda etmek üçin göni hasap açanyňyzda bökdençsiz geçişi üpjün edýär.
Binomo-da nädip goýum we söwda etmeli
Gollanmalar

Binomo-da nädip goýum we söwda etmeli

Binomo, söwda hasabyňyza pul goýmak üçin köp dürli töleg wariantlaryny hödürleýär. Countryurduňyza baglylykda, EUR, USD ýa-da GBP ... ýaly bank geçirişini ýa-da bank kartoçkalaryny ulanyp, Binomo hasabyňyza goýup bilersiňiz. Binomo-da bu bazara nädip goýum goýmalydygyny we goşmaça serişdeleri gazanmalydygyny görkezeliň.