Binomo Göçürip al - Binomo Turkmenistan

Jübi telefony üçin “Binomo” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)


IOS Telefonynda Binomo programmasyny nädip göçürip almaly

Söwda platformasynyň ykjam wersiýasy onuň web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. Mundan başga-da, iOS üçin Binomo söwda programmasy onlaýn söwda üçin iň oňat programma hasaplanýar. Şeýlelikde, dükanda ýokary bahasy bar.

Resmi Binomo programmasyny App Store -dan göçürip alyň ýa-da şu ýere basyň . “Binomo: Akylly maýa goýumlar” programmasyny gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a göçürip alyň.

IOS üçin Binomo programmasyny alyň

Jübi telefony üçin “Binomo” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
Gurluşyň tamamlanmagyna garaşyň. Soňra Binomo programmasyna ýazylyp, söwda başlamak üçin girip bilersiňiz.

IOS ykjam platformasyna ýazylmak hem elýeterlidir. Web programmasy ýaly ähli ädimleri ýerine ýetiriň we "Hasaba gir" düwmesine basyň
  1. E-poçta salgyňyzy we täze parolyňyzy giriziň
  2. Hasabyň walýutasyny saýlaň
  3. Hyzmat şertlerini okaň we razy boluň we barlaň
Jübi telefony üçin “Binomo” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
Jübi telefony üçin “Binomo” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
Soňra tassyklanan e -poçta girizen e -poçta salgyňyza iberiler. E-poçta salgyňyzy tassyklaň.

E-poçtaňyz üstünlikli tassyklanandan soň, söwda başlamak üçin girip bilersiňiz. Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar, goýumdan soň hakyky ýa-da ýaryş hasaby bilen söwda edip bilersiňiz.
Jübi telefony üçin “Binomo” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
Bu söwda platformasy bilen eýýäm işleýän bolsaňyz, iOS ykjam enjamynda hasabyňyza giriň.


“Android” -de “Binomo” programmasyny nädip göçürip almaly

“Android” üçin “Binomo” söwda programmasy onlaýn söwda üçin iň oňat programma hasaplanýar. Şeýlelik bilen, dükanda ýokary reýtinge eýe. Söwda we pul geçirmekde hem kynçylyk bolmaz.

Resmi Binomo ykjam programmasyny Google Play dükanyndan göçürip alyň ýa-da şu ýere basyň . “Binomo” programmasyny gözläň we ony Android Telefonyňyzdan göçürip alyň.

“Android” üçin “Binomo” programmasyny alyň

Göçürip almak üçin [ Gurmak ] düwmesine basyň .
Jübi telefony üçin “Binomo” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
Gurluşyň tamamlanmagyna garaşyň. Soňra Binomo programmasyna ýazylyp, söwda başlamak üçin girip bilersiňiz.

“Android” ykjam platformasyna ýazylmak hem elýeterlidir. Web programmasy ýaly ähli ädimleri ýerine ýetiriň we "Hasaba gir" düwmesine basyň
  1. E-poçta salgyňyzy we täze parolyňyzy giriziň
  2. Hasabyň walýutasyny saýlaň
  3. Hyzmat şertlerini okaň we razy boluň we barlaň
Jübi telefony üçin “Binomo” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
Soňra tassyklanan e -poçta girizen e -poçta salgyňyza iberiler. E-poçta salgyňyzy tassyklaň.

E-poçtaňyz üstünlikli tassyklanandan soň, söwda başlamak üçin girip bilersiňiz. Demo hasabyňyzda 1000 dollar bar, goýumdan soň hakyky ýa-da ýaryş hasaby bilen söwda edip bilersiňiz.
Jübi telefony üçin “Binomo” programmasyny nädip göçürip almaly we gurmaly (Android, iOS)
Bu söwda platformasy bilen eýýäm işleýän bolsaňyz, Android ykjam enjamynda hasabyňyza giriň.
Thank you for rating.