• போட்டி காலம்: தினசரி
  • பரிசுகள்: பரிசு நிதி $300
  • பதவி உயர்வு காலம்: வரம்பற்ற
  • பதவி உயர்வுகள்: 70% வரை போனஸ் டெபாசிட்