• Okres trwania konkursu: Codzienny
  • Nagrody: Fundusz nagród 300
  • Okres promocji: Nieograniczony
  • Promocje: Do 70% depozytu bonusowego