• प्रतियोगिता अवधि: रोज
  • पुरस्कार: पुरस्कार राशि $300
  • पदोन्नति अवधि: असीमित
  • प्रोन्नति: 70% तक बोनस जमा