Jak handlować CFD w Binomo

Jak handlować CFD w Binomo


Czym jest mechanika handlu CFD?

CFD oznacza kontrakt na różnicę. Jest to mechanika, w której trader uzyskuje dodatkowy zysk z różnicy między ceną kupna i sprzedaży aktywów.

Celem jest sporządzenie prognozy, czy cena aktywów wzrośnie czy spadnie. Jeśli prognoza jest prawidłowa, trader uzyska dodatkowy zysk, który jest określony przez różnicę między ceną otwarcia a ceną zamknięcia.

Uwaga . Mechanika CFD jest dostępna tylko na koncie demo.

Jak handlować na CFD?

Aby handlować na CFD, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do rachunku demo.
Jak handlować CFD w Binomo
2. Otwórz listę aktywów i kliknij sekcję „CFD”.
Jak handlować CFD w Binomo
3. Wybierz aktywa, którymi chcesz handlować.
Jak handlować CFD w Binomo
4. Wpisz kwotę transakcji – minimalna kwota to 1 USD, maksymalna – 1000 USD.
Jak handlować CFD w Binomo
5. Ustaw mnożnik – opcje mnożnika to 1, 2, 3, 4, 5, 10.
Jak handlować CFD w Binomo
6. Wybierz strzałkę „W górę” lub „W dół” w zależności od prognozy.
Jak handlować CFD w Binomo
7. Otwórz transakcję, klikając „Handel”.
Jak handlować CFD w Binomo
8. Śledź transakcję w sekcji „Historia”, zakładka „CFD” (sekcja „Transakcje” dla użytkowników aplikacji mobilnej).
Jak handlować CFD w Binomo
9. Zamknij transakcję ręcznie w żądanym czasie, klikając przycisk „Zamknij”.
Jak handlować CFD w Binomo
Notatka. Transakcja zostanie automatycznie zamknięta po 15 dniach od momentu otwarcia.

Jak obliczyć zysk i stratę transakcji CFD?

Ewentualny zysk lub stratę możesz obliczyć za pomocą tego wzoru:

Inwestycja x mnożnik x (cena zamknięcia / cena otwarcia - 1).

Przykład . Trader zainwestował 100 dolarów z mnożnikiem 10. Kiedy trader otworzył transakcję, cena aktywa wynosiła 1.2000, kiedy ją zamknął – wzrosła do 1.5000. Jak obliczyć zysk z tej transakcji? 100 $ (inwestycja tradera) x 10 (mnożnik) x (1.5000 (cena zamknięcia) / 1.2000 (cena otwarcia) - 1) = 100 $ x 10 x (1,25 - 1) = 250 $ to zysk z transakcji. Transakcja zakończyła się sukcesem, ponieważ cena zamknięcia była wyższa niż cena otwarcia.

Maksymalna strata na transakcję sięga do 95%. Oto jak możesz to obliczyć:

Przykład. Inwestor zainwestował 500 USD. Wynik transakcji obliczany jest według wzoru 5% x 500 $ = 25 $. W ten sposób maksymalna strata, jaką może ponieść trader, zanim transakcja zostanie automatycznie zamknięta, wynosi 95%, czyli 475 USD.

Maksymalny procent zmiany ceny aktywa (przed automatycznym zamknięciem) jest obliczany według tego wzoru:

Maksymalna strata / mnożnik

Przykład . 95% / mnożnik 10 = 9,5% to maksymalny procent zmiany ceny aktywa.


Często zadawane pytania (FAQ)


Dlaczego transakcje na CFD są zamykane po 15 dniach?

Zdecydowaliśmy, że skoro handel na CFD jest dostępny tylko na koncie demo – 15 dni to optymalny czas na naukę mechaniki i strategii.

Jeśli chcesz utrzymać otwartą transakcję przez dłuższy czas, możesz rozważyć automatyczne zamknięcie, aby ustalić zysk. Po zamknięciu transakcji możesz otworzyć nową z tym samym wolumenem.


Dlaczego mogę handlować tylko na rachunku demo na CFD?

CFD to nowa mechanika na platformie, która jest obecnie ulepszana przez naszych programistów. Udostępniliśmy możliwość handlu CFD na rachunku demo, aby umożliwić traderom zapoznanie się z mechaniką i przetestowanie swoich strategii CFD przy użyciu wirtualnych środków.

Śledź nasze wiadomości, a powiadomimy Cię, gdy ta mechanika będzie dostępna na prawdziwym koncie.


Co to jest mnożnik?

Mnożnik to współczynnik, przez który mnoży się początkowa inwestycja. W ten sposób możesz handlować znacznie wyższą kwotą niż ta, którą inwestujesz i uzyskać dodatkowy większy zysk.

Przykład . Jeśli Twoja początkowa inwestycja wynosi 100 USD i użyjesz mnożnika 10, będziesz handlować z 1000 USD i otrzymasz dodatkowy zysk z inwestycji w wysokości 1000 USD, a nie 100 USD.

Na platformie dostępne są mnożniki 1, 2, 3, 5 i 10.


Dlaczego prowizja jest pobierana od CFD i jak jest naliczana?

Handel CFD oznacza prowizję, która jest pobierana z Twojego konta demo. Dodaliśmy tę prowizję, aby imitować handel na koncie rzeczywistym. Pozwala traderom ćwiczyć zasady zarządzania środkami, co jest niezwykle ważne w handlu z tą mechaniką.

Jak obliczana jest ta prowizja?

Kiedy otwierasz transakcję CFD, z Twojego rachunku demo pobierana jest stała prowizja w wysokości 0,02% od wolumenu transakcji .
Ta formuła oblicza wielkość handlu :

kwota inwestycji x wybrany mnożnik. Dostępne mnożniki to 1, 2, 3, 4, 5 i 10.

Prowizja naliczana jest według wzoru:

wolumen transakcji x 0,02%.

Przykład. Wolumen transakcji o wartości 110 USD z mnożnikiem x3 wyniesie 110 USD x 3 = 330 USD.

W tym przypadku prowizja wyniesie 330 $ x 0,02% = 0,066 $ (w zaokrągleniu do 0,07)
Thank you for rating.