උණුසුම් පුවත්

Binomo හි Demo ගිණුමක් විවෘත කරන්නේ කෙසේද
නිබන්ධන

Binomo Demo ගිණුම සැබෑ වෙළඳපල තත්ත්වයන් මත පදනම්ව සැබෑ වෙළඳ පරිසරයක් සමීපව අනුකරණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. Demo වෙළඳ පරිසරය හැකිතාක් සමීපව සජීවී වෙළඳ පරිසරය පිළිබිඹු කළ යුතු බවට අපගේ විශ්වාසය, අවංකභාවය - විවෘතභාවය - විනිවිදභාවය යන අපගේ මූලික වටිනාකම් සමඟ සම්පුර්ණයෙන්ම අනුකූල වන අතර සැබෑ වෙළඳපොලේ වෙළඳාම් කිරීම සඳහා සජීවී ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී බාධාවකින් තොරව සංක්‍රමණයක් සහතික කරයි.

නවතම ප්රවෘත්ති

Binomo හි වෙළඳාම් කරන්නේ කෙසේද
නිබන්ධන

Binomo හි වෙළඳාම් කරන්නේ කෙසේද

වත්කමක් යනු කුමක්ද? වත්කමක් යනු වෙළඳාම සඳහා භාවිතා කරන මූල්‍ය උපකරණයකි. සියලුම වෙළඳාම් තෝරාගත් වත්කමක මිල ගතිකත්වය මත පදනම් වේ. විවිධ වර්ගයේ වත්කම් තිබේ: භාණ්ඩ (රන්, රිදී), ක...
Binomo සහ ඔලිම්පික් වෙළඳාම සංසන්දනය කිරීම
බ්ලොග්

Binomo සහ ඔලිම්පික් වෙළඳාම සංසන්දනය කිරීම

අද, මෙම ලිපියෙන්, අපි ඔලිම්පික් වෙළඳාම සමඟ Binomo ඇගයීමට හා සංසන්දනය කරන්නෙමු. මෙය ස්ථාවර කාල වෙළඳාම සඳහා හොඳම තැරැව්කරු බවට පත්වීමේ මාවතේ Binomo වෙත බලවත් තරඟකරුවෙකි. අප විසින් පිරිනමනු ලබන ඇගයීම් නිර්ණායක පිළිබඳව සටහන් තබා ගන්න මෙන්ම පහත අදහස් දැක්වීමේ කොටසෙහි ඔබේම අදහස් දක්වන්න.